Regulament Black Friday 2022

Organizatorul este: S.C. INSTALLHOME SELLS S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Aleea Pricopan nr. 6A, Bl. 17, Sc. 1, Ap. 19, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12296/2008, cod unic de inregistrare 24199025. denumită în continuare “Organizator”. Campania "Black Friday 2022" se va derula în conformitate cu prezentul regulament, astfel:
 

Eligibilitate

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau domiciliata in Romania, cu varsta de peste 18 ani (implinita la data inceperii Campaniei), care achiziționează produse participante la promoție, în perioada 04-27 noiembrie 2022, in limita stocului disponibil. Nu există o limitare asupra numărului de produse cu același cod sau cu coduri diferite, achiziționate.

Perioada și aria de desfășurare a campaniei

Campania se desfasoara în magazinul online www.installhome.ro în perioada 04-27 noiembrie 2022, în limita stocului disponibil, pe parcursul a 3 valuri si cuprinde oferte valabile saptamanal, dupa cum urmeaza:
  • Valul 1 – oferte valabile in perioada 04 – 13 noiembrie 2022. Codurile aferente produselor participante sunt prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament.
  • Valul 2 - oferte valabile in perioada 14 - 20 noiembrie 2022. Codurile aferente produselor participante vor fi prevazute in Anexa 2 la prezentul Regulament, adus la cunostinta publicului cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea Valului 2.
  • Valul 3 - oferte valabile in perioada 21 - 27 noiembrie 2022. Codurile aferente produselor participante vor fi prevazute in Anexa 3 la prezentul Regulament, adus la cunostinta publicului cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea Valului 3.

Produsele din anexa 1 vor ramane in pagina campaniei pana la epuizarea stocului.
Campania, incluzand fiecare val in parte se desfasoara online conform calendarului de mai sus, incepand cu ora 07:00 a primei zi din fiecare val si se finalizeaza la ora 23:59 in ultima zi a fiecarui val.

Produse participante

Toate produsele participante in Campanie vor fi prezente pe pagina campaniei Black Friday:
Fiecare produs va avea afișat prețul vechi (initial) și prețul nou (din campanie). Pretul vechi va fi pretul cel mai mic cu care s-a comercializat produsul in ultimele 30 de zile inainte de data de 01 noiembrie, prin comercializare intelegandu-se pretul la care s-a ofertat produsul, chiar daca au fost clienti care l-au cumparat sau nu. Produsele comandate vor fi livrate in termen de 1-3 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.

Întreruperea, încetarea și modificarea campaniei

Campania încetează de drept la data împlinirii termenului, respectiv la finalul programului de lucru din data de 27 noiembrie 2022 sau pe masura epuizarii stocului de produse.

Forța majoră

În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată.

Protecția datelor cu caracter personal

Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 2 datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr.677/2001, au următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției (art. 18). Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere scrisa, transmisa la adresa de email a Organizatorului.

Anexa 1

Valul 1 coduri produse:
71256
FF34150
61100
19166
1000002682
32573
87 01 250
87 01 300
03 02 180
78 61 125
70 02 160
03 06 180
70 06 160
Valul 2 coduri produse:
572X02
56255
FF34160
1000002120
1000002117
1000002686
Valul 3 coduri produse:
FF34200
71450
1000000999
1000001955
19173
116X01 R
116X02 R